Hverdagens læringsmiljøer

Refleksion over læringsmiljø

Refleksion over måltidet i Kildedalen/Favrholm

 

Mål for barnet

Hvad gør medarbejderne for at understøtte målene

Hvad gør forældre for at understøtte målene

Hvordan sikrer daglig leder at målene understøttes

·Børnene får mulighed for at være madmodige og lærer noget om sunde vaner i måltidet

 

·Børnene lærer at mestre selvhjulpenhed ved måltidet

 

·Ved at opleve forskelligartet madkultur bidrages der til børnenes dannelse

 

·Børnene oplever demokrati og medbestemmelse

 

·Børnene oplever sig selv som en del af fællesskabet

 

·Børnene oplever at mærke efter om de kan spise mere/er mætte

 

 

 

·Personalet er opmærksomme på organisering og positionering

 

·Personalet skaber tid og ro til måltidet som læringsrum

 

 

·Personalet er understøttende og tilgængelige under måltidet og sikre derved en god stemning og god dialog

 

·Personalet er opmærksomme på at se med børnene og have fokus på børneperspektivet

 

 

·I forhold til at støtte børnene bedst muligt i alle målene er det vigtigt at være opmærksomme på hvornår de skærmer og hvornår de skubber

·Det er vigtigt at forældrene er orienteret om dagtilbuddets hverdagspædagogik så de, sammen med personalet kan understøtte fællesskabet i måltidet. Således sikre vi bedst at opnå de fremsatte mål

 

·Forældrene skal afstemme deres forventninger til deres børn i forhold til ”at kunne selv”

 

·At indholdet i læringsmiljøet løbende bliver evalueret og skaber tid til refleksion

 

·At sørge for at relevant information når ud både personale og forældre

 

·Sikre et tæt samarbejde med køkkenleder i dagtilbuddet

 

 

 

 

 

Bilag
Dette skema bruge af personalet til at tydeliggøre fokuspunkter både for børn og voksne