Hverdagens læringsmiljøer

Refleksion over læringsmiljø

 

Mål for barnet

Hvad gør medarbejderne for at understøtte målene

Hvad gør forældrene for at understøtte målene

Hvad sikrer daglig leder for at understøtte målene

Barnet oplever selvhjulpenhed og selvstændighed efterhånden som opgaven mestres. Barnet kan selv:

 

· overskue rækkefølgen i hvad der skal foregå og hvordan.

 

· finde de ting, det skal bruge, for der er ryddet op i garderoben.

 

· få mulighed for at fordybe sig i prøvehandlinger, så barnet kan få succesoplevelser.

 

· spørge efter hjælp og efterhånden hjælpe andre. Dette fordrer en god kommunikation

 

 

 

· kunne positionere sig ud fra barnets behov.

 

· give sig tid i læringsmiljøet og være nærværende, tilgængelige og kommunikerende.

 

· medinddrage børneperspektivet.

 

· organisere og rammesætte, så børnene får overblik og tager initiativer.

 

· yde tilstrækkelig hjælp i forhold til det enkelte barns udviklingsniveau

 

· understøtte fællesskabsfølelsen og relationer ved at opfordre til at hjælpe hinanden.

· sikre en god dialog og stemning.

Forældrenes opgaver er at tage fælles ansvar for og samarbejde om at understøtte målene i pædagogikken ved at:

 

· lade barnet GÅ ind selv

 

· have god tid, så barnet selv hjælper til med tøjet.

 

· Huske at have en dialog med barnet om hvad det forskellige tøj er.

 

· være medansvarlige for orden i barnets garderobe.

 

· at sikre at det relevante tøj er medbragt

 

· tale med barnet om vejr og tøjbehov.

 

 

 

 

· Pædagogikken bliver en fælles tilgang fra vuggestue til skolegruppe via dialog og afklaring på personalemøder

 

· Der er tid og fysiske rammer til udførelse af pædagogikken

 

 

· Sikre tid til refleksion og evaluering

 

· Info til forældre om pædagogikken samt forventningsafstemning

 


Bilag
Dette skema bruge af personalet til at tydeliggøre fokuspunkter både for børn og voksne