Hverdagens læringsmiljøer

Refleksion over læringsmiljø

Mål for barnet

Hvad gør medarbejderne for at understøtte målene

Hvad gør forældre for at understøtte målene

Hvad sikrer daglig leder for at målene understøttes

· Børnene lærer vigtigheden af at kunne lytte, vente på tur og at udtrykke sig i større grupper.

 

· Børnene lærer om medindflydelse, medansvar og demokrati.

 

· Børnene får styrket deres sprogforståelse og øvet sig i mindre børnefællesskaber.

 

· Barnet skal opleve at, samlingen skaber tryghed og forudsigelige rammer.

 

· Børnene skal opleve en mening med samlingen, så det ikke bliver en forstyrrelse i deres fordybelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

· Personalet skaber tydelige og forudsigelige rammer. Ved bl.a. at være forberedte når man møder ind til samling.

 

· Personalet skaber et læringsrum som bærer præg af et legende element som tager afsæt i børnegruppens interesser og behov.

 

· Personalet giver barnet mulighed for at deltage som sig selv og får mulighed for at overskride egne grænser.

 

 

· Personalet skal skabe et læringsrum der fordrer positive forventninger til nye ting man ikke har prøvet før, og giver børnene mod på tilegnelse af viden/dannelse, i samspil med børn og voksne.

 

· Personalet har fordelt positioner i forhold til aktivitetsansvarlig og ansvarlig for børnedeltagelsen. Derved sikret tilstedeværelse.

 

 

· Personalet sætter mål for læringsmiljøet efter børnenes alder og behov.

 

 

· Forældre sørger for at børnene er udhvilede og klar til en dag i daginstitutionen.

 

· Forældrene sørger for at barnet kommer godt ind på stuerne forud for samlingerne.

 

· Forældrene anerkender samlingen og aflevere barnet inden- eller efter.

 

· Forældrene skal løbende holder sig opdaterede omkring pædagogikken og andet der er relevant for samarbejdet omkring børnene.

· At form og indhold

for læringsmiljøet løbende bliver evalueret.

 

· At lederen i samarbejde med personalet sikrer at der er de optimale fysiske og æstetiske rammer.

 

· Sikre tid til refleksioner i dagligdagen