Hverdagens læringsmiljøer

Refleksion over læringsmiljø

Refleksion over legepladsen

 

Mål for barnet

Hvad gør medarbejderne for at understøtte målene

Hvad gør forældre for at understøtte målene

Hvordan sikrer daglig leder at målene understøttes

· Børnene får mulighed for, at sanse, undersøge, eksperimentere og afprøve- og styrke deres psykiske og fysiske formåen og kropslig dannelse.

 

· Børnene opnår selvstændighed og et styrket selvværd

 

 

· Børnene lære om årstiderne og hvilken påklædning der er god hvornår og til hvad.

 

· Børnene lære at mestre og overskue uderum, hvad kan man gøre/lege, alene og sammen med andre.

 

 

· Børnene opnår fællesskab og styrkelse af deres legerelationer og legestrategier

 

· Børnene får styrket deres fantasi og kreativitet

 

 

· Børnene lærer at mestre legen, hvordan kommer jeg ind i en leg/bede om hjælp/hjælpe andre?

 

· Børnene lærer om materialer, mængder og matematiske begrebet

 

· De strukturerer hverdagen, så børnene kan gå til og fra uderummet.

· De organiserer læringsrum, så børnene får mulighed for, at nå målene.

· De er aktive, nærværende, anerkendende og understøttende.

· De skaber deltagelsesmuligheder for børnene og leger med.

· De ser hvor børnene har brug for at blive skærmet/skubbet.

· De er opmærksomme på sikkerhed på legepladsen.

 

 

· De sørger for tøj der passer til årstiden og de forskellige aktiviteter børnene er i.

· De opfordre og understøtter børnenes psykiske og fysiske legemuligheder.

 

· Sikre tid til refleksion og evaluering

· Sikre at forældrene er orienteret om husets pædagogik på området