Tillid og tryghed – at Kildedalen skal være et rart sted at være for børn, forældre og personale. At barnet ved og oplever, at der er nogen der vil lege, trøste og vinke sammen med dem.  Vi arbejder for, at forældre i høj grad føler og oplever tryghed ved at aflevere deres barn i Kildedalen.

I Kildedalen er tryghed og tillid et fælles ansvar og skabes af os alle – idet vi møder hinanden med respekt, åbenhed og ærlighed.

Omsorg – at vi udover basale behov som mad, drikke, varme… er klar med knus, mulighed for at sidde på skødet og en hjælpende hånd –  vi møder også barnet med oprigtig interesse for det barnet fortæller eller viser os.

Anerkendelse – at barnet føler sig set, hørt og forstået. Vi anerkender og respektere barnets valg f.eks. hvis 2 gode venner vil spise sammen eller hvis barnet en dag har brug for lidt tid og plads alene. Vi bakker op om barnets egne initiativer, griber og udvikler legen. Vi er til tant og fjas – og griner hjertens gerne med hinanden – men ikke af hinanden.

Vi støtter barnet i at sige til og fra, og anerkender at der er flere meninger om samme sag.

Nærvær – at vi er til stede i nuet. At vi møder barnet med et varmt godmorgen, viser interesse og når lejligheden byder sig – dvæler lidt i øjeblikket. Nærvær er også når vi giver mulighed for oplevelser i mindre grupper eller en aktivitet der ikke levner mulighed for mange på én gang.

Traditioner – både dem vi kender fra vores kulturskat som jul, påske, fastelavn… men også Kildedalens egne sammenbragte traditioner. 

For os er traditioner genkendelse, erfaringer og fællesskab – og nogen gange i nye varianter.

Dialog – at vi husker den gode dialog i hverdagen både i samarbejdet med forældre og som kollegaer.